СӨЙЛЕУ ТІЛІ БҰЗЫЛЫСЫ ҚАУПІ БАР МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫМЕН ЖҤРГІЗІЛЕТІН ЛОГОПЕД ЖҦМЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ


Авторы

  • Рсалдинова А.К.,Утемуратова А.Б.

DOI:

https://doi.org/10.51889/specped.2023.1.71.012

Ключевые слова:

мектепке дейінгі жастағы сӛйлеу тілі бұзылысы қаупі бар бала, ерте психологиялық – педагогикалық кӛмек, түзете – дамыту жұмыстары, коммуникация, консультациялық – түзету технологиясы

Аннотация

Мектепке дейінгі жастағы баланың сөйлеу тілі, психикалық және физикалық қызметтерінің
дамуы кезінде ата-ананың алатын орны ерекше. Бала дамуына ата-ананың көзқарасы, тәрбиесі мен
қарым-қатынасы орасан септігін тигізеді. Мақалада Логопед маманының сөйлеу тілі бұзылысы қаупі
бар балалардың ата-аналарымен жүргізетін жұмыстарының негізгі бағыттары, ата-ана мен логопед
маманының өзара байланысының маңыздылығы мен баланың сөйлеу тілінің дамуы кезеңінде ата –
ананың атқаратын рөлі мен орны айқын белгіленген.

Загрузки

Опубликован

2023-03-29

Выпуск

Раздел

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ