5-7 ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДА СӨЙЛЕУ БҰЗЫЛЫСТАРЫН ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ АРҚЫЛЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ ЖАҒДАЙЫ


Авторы

  • Утепбаева А.А., Жиенбаева Н.Б.,Наурызбаев Б.А.,

DOI:

https://doi.org/10.51889/specped.2023.1.71.014

Ключевые слова:

жасанды интеллект, білім беру, білім беру технологиялары, диагностика, сөйлеу бұзылыстары, арнайы білім беру.

Аннотация

Мақалада қазіргі таңда жасанды интеллект арқылы диагностикалаудың жағдайы қарастырылған.
Жасанды интеллектті сөйлеу бұзылыстарын диагностикалауға бағытталған зерттеу жұмыстарының
талдануы берілген. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың тиімділігі қарастырылға

Загрузки

Опубликован

2023-03-29

Выпуск

Раздел

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ