СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕКЕ-КӘСІБИ ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ КӘСІБИ МОТИВАЦИЯНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ


Авторы

  • Дауткалиева П.Б.,Аманова И.К.

DOI:

https://doi.org/10.51889/specped.2023.1.71.021

Ключевые слова:

ЖОО студенттері, педагогикалық мамандық, кәсіби мотивация, психологиялық-педагогикалық жағдайлар, модель, мотивация құрылымы.

Аннотация

Мақалада студенттердің жеке-кәсіби қасиеттерін дамыту факторы ретінде кәсіби мотивацияның құрылымын эксперименттік зерттеу нәтижелері ұсынылған. Болашақ мамандарды даярлауға қойылатын заманауи талаптар жоғары оқу орнының алдына студенттердің кәсіби дайындығын және мотивациясын қалыптастыру міндеттерін қояды. Белгілі бір
педагогикалық мамандықты игерген қазіргі заманғы түлек болашақ педагогикалық іс-әрекеттегі жоғары ынталандыру, ұтқырлық, мақсаткерлік және білім беру саласында бәсекеге қабілеттілік сияқты сипаттамаларға ие болуы керек.

Загрузки

Опубликован

2023-03-29

Выпуск

Раздел

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ